Dexter season 4 พากย์ไทย EP.1-12(จบ)

Dexter season 4

Dexter season 4

Dexter season 4   ซีรี่ย์ฝรั่งจบแล้ว จะเกี่ยวข้องกับผู้ร้ายที่สายลับลันดิ๊ตามอยู่มานานชื่อว่าทรีนิตี้ คิลเลอร์ (Trinity Killer) และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อเด็กเตอร์เห็นแววตาคู่นั้นที่แฮรี่เห็นเช่นเดียวกันกับที่เด็กเตอร์เห็นดวงตาคู่นั้นกับแฮรีสันลูกเขาเอง สนุกน่าติดตามยิ่งนัก

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 01

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 02

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 03

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 04

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 05

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 06

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 07

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 08

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 09

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 10

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 11

เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 4 Dexter Season 4 ตอนที่ 12 [จบภาค4]