ซีรี่ย์ฝรั่ง Riverdale Season 1 ซับไทย Ep.1-13 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Riverdale Season 2 ซับไทย Ep.1–22 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Peaky Blinders Season 4 ซับไทย Ep.1 – 6 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Peaky Blinders Season 3 ซับไทย Ep.1 – 6 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Peaky Blinders Season 2 ซับไทย Ep.1 – 6 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Peaky Blinders Season 1 ซับไทย Ep.1 – 6 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Snowfall Season 2 ซับไทย Ep.1-10 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Lost Season 2 ซับไทย Ep.1-24 (จบ)

ซีรีย์ฝรั่ง Lost Season 3 ซับไทย Ep.1-23 (จบ)

ซีรีย์ฝรั่ง Lost Season 4 ซับไทย Ep.1-14 (จบ)

ซีรีย์ฝรั่ง Lost Season 6 ซับไทย Ep.1-18 (จบ)

ซีรีย์ฝรั่ง Lost Season 5 ซับไทย Ep.1-18 (จบ)

ซีรีย์ฝรั่ง The Expanse season 3 ซับไทย Ep.1 – 13 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง The Expanse Season 1 ซับไทย Ep.1 – 10 (จบ)

ซีรีย์ฝรั่ง Marco Polo Season 1 ซับไทย Ep.1 – 10 (จบ)