Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง [Ep.1-7] ซับไทย

Snowpiercer (2020)

Snowpiercer  ซีรีย์ฝรั่ง2020 เรื่องราวเมื่อโลกทั้งใบกลายเป็นน้ำแข็งจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ มีเพียงมนุษย์ที่เหลือรอดและต้องอาศัยอยู่ในรถไฟขบวนยักษ์ที่แล่นไปรอบๆ โลกเรื่อยๆ คนในรถไฟแบ่งออกเป็นหลายชนชั้น คนรวยชนชั้นสูงอยู่ในตู้หน้า ส่วนคนจนอยู่ในตู้หลัง เมื่อถึงคราวที่คนจนเริ่มทนไม่ไหว พวกเขาจึงต้องปฏิวัติ

Snowpiercer (2020) ep1

Snowpiercer (2020) ep2

Snowpiercer (2020) ep3

Snowpiercer (2020) ep4

Snowpiercer (2020) ep5

Snowpiercer (2020) ep6

Snowpiercer (2020) ep7